Układ usprawniający komunikację dla podopiecznego z Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Zaprojektowaliśmy aplikację z syntezatorem mowy, która pozwalała na komunikację użytkownika przy użyciu specjalnego joysticka. Użytkownik wybiera zestaw symboli na ekranie, po czym są one zamieniane na ludzką mowę.