Doradzimy w zakresie dostępności

W naszym zespole znajdują się praktycy dostępności, którzy mogą pomóc w następujących zagadnieniach:

 • Audiodeskrypcja,
 • Wdrażanie rozwiązań dla osób niewidomych,
 • Multisensoryczne udostępnianie sztuki osobom niewidomym,
 • Dostępność architektoniczna,
 • Wsparcie techniczne osób korzystających z wózków inwalidzkich,
 • Wsparcie techniczne osób sparaliżowanych,
 • Aspekty medyczne w obszarze dostępności,
 • Aspekty techniczne w dziedzinie dostępności,
 • Rozwój interfejsów użytkownika dostosowanych do różnych typów niepełnosprawności, takich jak interfejsy głosowe, interfejsy dotykowe czy interfejsy obsługiwane za pomocą urządzeń pomocniczych,
 • Projektowanie urządzeń i technologii asystujących, takich jak specjalistyczne narzędzia i urządzenia wspomagające komunikację, mobilność czy samodzielne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi,
 • Doradztwo w zakresie dostępności architektonicznej, takie jak projektowanie przestrzeni publicznych i budynków uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi,
 • Wsparcie techniczne i doradztwo w zakresie korzystania z wózków inwalidzkich, w tym dostosowywanie otoczenia do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz opracowywanie specjalistycznych rozwiązań technicznych,
 • Doradztwo techniczne, takie jak ocena i testowanie dostępności technologii, aplikacji czy stron internetowych pod kątem zgodności z zasadami dostępności oraz identyfikowanie i naprawa bariery techniczne ograniczające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.