Doradzimy w zakresie dostępności

W naszym zespole znajdują się praktycy dostępności, którzy mogą pomóc w następujących zagadnieniach:

  • Audiodeskrypcja,
  • Wdrażanie rozwiązań dla osób niewidomych,
  • Multisensoryczne udostępnianie sztuki osobom niewidomym,
  • Dostępność architektoniczna,
  • Wsparcie techniczne osób korzystających z wózków inwalidzkich,
  • Wsparcie techniczne osób sparaliżowanych,
  • Aspekty medyczne w obszarze dostępności,
  • Aspekty techniczne w dziedzinie dostępności,
  • Oraz inne...